wybory 2018

Wybory samorządowe 2018 r.

1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich numerów i granicach, liczbie radnych oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

3. Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku.

4.Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego.

5. Zarządzenie Nr 0050.16.2018 WÓJTA GMINY KLUKOWO z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

6. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Klukowie o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy. 

7. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Klukowie

8. Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Wysokiem Mazowieckiem o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych.

9. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klukowie z dnia 18 września 2018 r. wzywające do dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych.

10. Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 20 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

11. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 24 września 2018 r. o możliwości dokonania przez pełnomocników wyborczych komitetów dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

12. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Klukowie z dnia 26 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Klukowo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12

13. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Klukowie z dnia 26 września 2018 r.  o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Klukowo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14

14. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Klukowie z dnia 27 września 2018 r.  wzywające komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Klukowo

15. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Klukowie z dnia 28 września 2018 r.  o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Klukowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

16. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Klukowie z dnia 28 września 2018 r.  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach Rady Gminy Klukowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

17. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Klukowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Klukowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

18. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Klukowo.

19. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

20. INFORMACJE Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Klukowo ds. przeprowadzania głosowania w obwoddzie o składach Obwodowych Komisji Wyborczych 

21. INFORMACJE Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Klukowo ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie o składach Obwodowych Komisji Wyborczych 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Klukowo

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Zgiet

Data wytworzenia: 2018-08-27

Wprowadzający: Aleksandra Sakowska

Modyfikujący: Aleksandra Sakowska

Data modyfikacji: 2018-10-12

Opublikował: Aleksandra Sakowska

Data publikacji: 2018-08-23