Ogłoszenie o sprzedaży zbiornika hydroforowego o pojemności  50 m3 - 1szt.

Lp.

Ogłoszenia

Data publikacji 

1.

Wójt Gminy Klukowo informuje o możliwości składania wnioskówo udzielenie dotacji na bieżące utrzymanie na terenie Gminy Klukowo wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Klukowo w 2012 r.

16.07.2012 

2.

Ogłoszenie Wójta Gminy Klukowo o przetargu ustym nieograniczonym na sprzedaż pojazdów.

17.07.2012

3.

Informacja o realizowanym projekcie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

05.06.2013

4.

Obwieszczenie Starosty Wosokomazowieckiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

12.06.2013 r.

5.

Decyzja Nr 7/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Wiatrowej "Klukowo-Szepietowo"wraz z infrastrukturą techniczną.

22.07.2013 r.

6.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Żabiniec.

19.02.2014

7.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Dzikowiny.

19.02.2014

8.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Usza Mała.

20.02.2014

9.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Usza Wielka.

20.02.2014

10.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Łuniewo Wielkie.

26.02.2014

11.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Łuniewo Małe.

26.02.2014 

12.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Kapłań.

27.02.2014

13.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Sobolewo.

27.02.2014

14.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Piętki-Szeligi.

27.02.2014

15.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Piętki-Gręzki.

27.02.2014

16.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Lubowicz-Byzie.

03.03.2014

17.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Lubowicz-Kąty.

03.03.2014

18.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Wyszonki-Włosty.

03.03.2014

19.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Wyszonki-Nagórki.

03.03.2014

20.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Wyszonki-Kościelne.

06.03.2014

21.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Wyszonki-Błonie.

06.03.2014

22.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Kostry-Podsędkowięta.

06.03.2014 

23.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Stare Kostry.

06.03.2014

24.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Kaliski.

11.03.2014

25.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Wyszonki-Klukówek.

11.03.2014

26.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Kuczyn.

11.03.2014

27.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Janki, Wiktorzyn.

11.03.2014

28.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Gródek.

11.03.2014

29.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Klukowo-Kolonia.

12.03.2014

30.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Klukowo.

12.03.2014

31.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Malinowo.

12.03.2014

32.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Żebry Wielkie.

12.03.2014

33.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Trojanówek.

14.03.2014

34.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Trojanowo.

14.03.2014

35.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Lubowicz Wielki.

18.03.2014

36.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Wyszonki-Wypychy.

18.03.2014

37.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Stare Warele.

18.03.2014

38.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Wyszonki-Wojciechy.

18.03.2014

39.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Kosry-Śmiejki.

18.03.2014

40.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Piętki-Basie.

18.03.2014

41.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Piętki-Żebry.

18.03.2014

42.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwie Stare Zalesie.

24.03.2014

43.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Klukowo w sprawie nadania statutu sołectwom.

17.04.2014

44.

Ogłoszenie o nieograniczonym pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS-LUBLIN model ŻUK.

Protokół z otwarcia ofert.

2.07.2015 r.

godz. 11:00

45.

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu na sprzedaż  trzech nieruchomości na terenie gm. Klukowo.

Uniewżnienie części przetargu.

25.06.2015 r.

godz. 11:00

46.

 

47.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna opałowego

27.07.2015

48.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 108072B w miejscowości Trojanowo na długości 1,674.70 km oraz zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości.

 

49.

Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Klukowo z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zasobów mienia komunalnego.

 

50.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna opałowego.

21.08.2015 

51.

Zawiadomienie o skompletowaniu akt w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości oznaczonej nr 97, położonej w obrębie miejscowości Wyszonki-Włosty dla inwestycji: „Budowa budynku garażowego OSP z częścią gospodarczą.”

 

52.

 

53.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości oznaczonej nr 97, położonej w obrębie miejscowości Wyszonki-Włosty dla inwestycji: „Budowa budynku garażowego OSP z częścią gospodarczą.”

 

54.

Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 108072 B w miejscowosci Trojanowo na długosci 1,674.70 km wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i wycinką drzew

 

55.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania IZP.6730.24.2015 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla 3 szt. elektrowni wiatrowych na nieruchomościach: działki nr 339 i 394 obręb Łuniewo Wielkie (EW8), działki nr 344 i 345/2 obręb Łuniewo Wielkie (EW9), działki nr 362 i 363 obręb Łuniewo Wielkie (EW11) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

56.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 108061B w miejscowości Łuniewo Małe na długości 0,559 km wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i wycinką 3 szt. drzew

 

57.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 108061B w miejscowości Łuniewo Małe na długości 0,559 km wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i wycinką 3 szt. drzew

 

58.

Ocena jakości wody za 2015 r. produkowanej na potrzeby ludności zamieszkałej gminę Klukowo.

29.01.2016 

59.

Decyzja o warunkach zabudowy dla 3 szt. elektrowni wiatrowych na nieruchomościach: działki nr 339 i 394 obręb Łuniewo Wielkie (EW8), działki nr 344 i 345/2 obręb Łuniewo Wielkie (EW9), działki nr 362 i 363 obręb Łuniewo Wielkie (EW11) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

60.

Konsultacje społeczne - Program opieki nad zwierzętami

 

61.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa drogi gminnej Nr 108086B Koce-Basie – Kostry-Podsędkowięta w lok. rob. 0+000 – 1+090,00 we wsi Kostry-Podsędkowięta.”, na nieruchomościach oznaczonych nr 772, 497, 410, 408/1, 409/1, 411/1, 412/3, 507/3, 508/2, 509/3, 510/1, 511/1, 514/1, 515/1, 517/3, 518/1, 779/1 i 784/1, położonych w obrębie miejscowości Kostry-Podsędkowięta.

21.03.2016 

62.

Dnia 5 maja 2016 r. ( czwartek ) o godz.11.00 w lokalu Urzędu Gminy Klukowo odbędzie się II przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

05.04.2016

63.

Zawiadomienie o skompletowaniu akt w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Klukowo; dla inwestycji: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 108086B Koce-Basie – Kostry-Podsędkowięta w lok. rob. 0+000 – 1+090,00 we wsi Kostry-Podsędkowięta.”, na nieruchomościach oznaczonych nr 772, 497, 410, 408/1, 409/1, 411/1, 412/3, 507/3, 508/2, 509/3, 510/1, 511/1, 514/1, 515/1, 517/3, 518/1, 779/1 i 784/1, położonych w obrębie miejscowości Kostry-Podsędkowięta

08.04.2016 

64.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Klukowo; dla inwestycji: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 108086B Koce-Basie – Kostry-Podsędkowięta w lok. rob. 0+000 – 1+090,00 we wsi Kostry-Podsędkowięta.”, na nieruchomościach oznaczonych nr 772, 497, 410, 408/1, 409/1, 411/1, 412/3, 507/3, 508/2, 509/3, 510/1, 511/1, 514/1, 515/1, 517/3, 518/1, 779/1 i 784/1, położonych w obrębie miejscowości Kostry-Podsędkowięta

02.05.2016 

65.

 

Dnia 5 lipca 2016 r.(wtorek ) o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy Klukowo odbędzie się przetarg nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

20.05.2016 

66.

 

Dnia 22 sierpnia 2016 r.( poniedziałek ) o godz.11.00 w lokalu Urzędu Gminy Klukowo odbędzie się II przetarg nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

22.08.2016 

67.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 108078B we wsi Piętki-Szeligi, odc. Nr 1 w lok. 0+000 - 0+395,00, odc. Nr 2 w lok. 0+000 - 0+119,00 wraz z zatwierdzenem podziału nieruchomości

14.07.2016 

68.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność ​Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży przeznaczonych do zbycia

08.08.2016 

69.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i budowie elektroenergetycznej linii nN 0,4 kV, na działkach nr 218, 219, 191/1, 185, 186, 187, 188, 189, 190 i 158 w obrębie ewidencyjnym Stare Kostry, gm. Klukowo

11.08.2016 

70.

Zapytanie o cenę na sporządzenie wyceny Spółki z o.o. „Wodociągi Wiejskie”

30.08.2016 

71.

Zawiadomienie o skompletowaniu akt w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i budowie elektroenergetycznej linii nN 0,4 kV, na działkach nr 218, 219, 191/1, 185, 186, 187, 188, 189, 190 i 158 w obrębie ewidencyjnym Stare Kostry, gm. Klukowo

21.09.2016 

72.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu

23.09.2016 

73.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, na działkach nr 239, 340/2, 340/1, 339/1, 141, 241/1, 290 i 240/1 w obrębie ewidencyjnym Lubowicz Wielki, gm. Klukowo oraz na działce nr 341/4 w obrębie ewidencyjnym Janki, gm. Klukowo

06.10.2016 

74.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

12.10.2016

75.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i budowie elektroenergetycznej linii nN 0,4 kV, na działkach nr 218, 219, 191/1, 191/2, 185, 186, 187, 188, 189, 190 i 158 w obrębie ewidencyjnym Stare Kostry, gm. Klukowo

19.10.2016 

76.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

02.11.2016 

77.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o odmowie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 108078B we wsi Piętki-Szeligi, odc. Nr 1 w lok. 0+000 - 0+395,00, odc. Nr 2 w lok. 0+000 - 0+119,00

04.11.2016 

78.

Zawiadomienie o skompletowaniu akt w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, na działkach nr 239, 340/2, 340/1, 339/1, 141, 241/1, 290 i 240/1 w obrębie ewidencyjnym Lubowicz Wielki, gm. Klukowo oraz na działce nr 341/4 w obrębie ewidencyjnym Janki, gm. Klukowo

15.11.2016 

79.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 108068B w lok. 0+000 - 0+875 Wyszonki Kościelne - Wyszonki-Nagórki, gm. Klukowo, wraz z zatwierdzenem podziału nieruchomości i wycinki drzew

21.11.2016 

80.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 108068B w lok. 0+000 - 0+659 Wyszonki Kościelne - Wyszonki-Nagórki, gm. Klukowo, wraz z zatwierdzenem podziału nieruchomości i wycinki drzew

21.11.2016 

81.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, na działkach nr: 239, 340/2, 340/1, 339/1, 141, 241/1, 290, 240/1, obręb Lubowicz Wielki oraz działka nr 341/4 obręb Janki, gmina Klukowo

09.12.2016 

82.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 108068B w lok. 0-000 - 0+659 Wyszonki Kościelne - Wyszonki-Nagórki wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i wycinką drzew

16.12.2016 

83.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 108068B w lok. 0-000 - 0+875 Wyszonki Kościelne - Wyszonki-Nagórki wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i wycinką drzew

16.12.2016 

84.

 Ogłoszenie o likwidacji Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

17.01.2017

85.

Ogłoszenie drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miedzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

07.02.2017

86.

KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA LATA 2017-2021 GMINY KLUKOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

22.02.0217

87.

PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA

06.03.2017

88.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klukowo

08.03.2017

89.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 108074B w lok. 0+000 - 0+674,00 we wsi Dzikowiny, gm. Klukowo, wraz z zatwierdzenem podziału nieruchomości wraz z wycinką drzew.

10.03.2017 

90.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 108073B w lok. 0+000 - 0+687,00 we wsi Trojanówek, gm. Klukowo, wraz z zatwierdzenem podziału nieruchomości wraz z wycinką drzew.

10.03.2017 

91.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 108073B w lok. 0+000 - 0+368,00 we wsi Trojanówek, gm. Klukowo, wraz z zatwierdzenem podziału nieruchomości wraz z wycinką drzew.

10.03.2017

92.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 108078B we wsi Piętki-Szeligi, odc. Nr 1 w lok. 0+000 – 0+395,00, odc. Nr 2 w lok. 0+000 – 0+119,00, gm. Klukowo, wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

1.06.2017

93.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, na działkach nr 181/3 i 190 w obrębie ewidencyjnym Klukowo-Kolonia, gm. Klukowo.

9.06.2017

94

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowei drogi gminnej Nr 108078B we wsi Piętki - Szeligi, odc. Nr 1 w lok. 0+041,00 - 0+275,00, odc. Nr 2 w lok. 0+000 - 0+119,00, wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

29.06.2017

95.

Zawiadomienie o skompletowaniu akt w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, na działkach nr 181/3 i 190 w obrębie ewidencyjnym Klukowo-Kolonia, gm. Klukowo.

11.07.2017

96.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, na działkach nr 181/3 i 190 w obrębie ewidencyjnym Klukowo-Kolonia, gm. Klukowo.

27.07.2017 

97.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji przez Wojewodę Podlaskiego po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego

17.08.2017

98.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0.4 kV do zasilania w energię elektryczną istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich, na działkach nr 188/2, 187/7, 185, 519 i 134/2 w obrębie ewidencyjnym Klukowo-Kolonia, gm. Klukowo.

22.09.2017

99.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 108073B w lok. 0+000 - 0+687,00 we wsi Trojanówek, gm. Klukowo, wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości - poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej

16.10.2017 

100.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0.4 kV do zasilania w energię elektryczną istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich, na działkach nr 188/2, 187/7, 185, 519 i 134/2 w obrębie ewidencyjnym Klukowo-Kolonia, gm. Klukowo.

7.11.2017

101.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rur PE łączącej miejscowości Gródek i Lubowicz Wielki, na działkach nr 453/1, 453/2, 372  w obrębie miejscowości Lubowicz Wielki oraz działkach nr 455, 602/1, 602/2, 607/2, 607/1, 619 i 601 w obrębie miejscowości Gródek,  gm. Klukowo.IZP.6733.15.2017

16.11.2017

102.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej nabudowie sieci wodociągowej rur PE łączącej miejscowości Trojanówek i Lubowicz Wielki na działce nr 15, 16/2 i 16/1 w obrębie ewidencyjnym Trojanówek, gm. Klukowo oraz na działce nr 97 w obrębie ewidencyjnym Lubowicz Wielki, gm. Klukowo. IZP.6733.16.2017

16.11.2017

103.

Zawiadomienie Starosty Wysokomazowieckiego nr RR.6341.49.2017 z dnia 29.11.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzeń wodnych oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

30.11.2017

104.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z rurociągami i instalacją elektryczną na terenie Stacji Uzdatniania Wody, na działce nr 1/6 obręb Wyszonki Kościelne, gmina Klukowo.

7.12.2017

105.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej rur PE łączącej miejscowości Trojanówek i Lubowicz Wielki na działce nr 15, 16/2 i 16/1 w obrębie ewidencyjnym Trojanówek, gm. Klukowo oraz na działce nr 97 w obrębie ewidencyjnym Lubowicz Wielki, gm. Klukowo. IZP.6733.16.2017

14.12.2017

106.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr: 455, 602/1, 602/2, 607/2, 607/1, 619, 601 obręb Gródek oraz na działkach nr: 453/1, 453/2, 372 obręb Lubowicz Wielki, gm. Klukowo. IZP.6733.15.2017

04.01.2018

107.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbiórce zbiornika wyrównawczego oraz budowie zbiornika wyrównawczego wraz z rurociągami i instalacją elektryczną na terenie Stacji Uzdatnia Wody na działkach nr: 236/2 i 236/3 obręb Piętki Gręzki, gmina Klukowo - IZP.6733.14.2017

04.01.2018

108.

Konsultacje społeczne - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klukowo w 2018 roku

109.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego ws. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania "Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690"

08.02.2018

110.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN na działkach nr: 424/6, 424/4, 412, 434 w obrębie ewidencyjnym Klukowo-Kolonia; 16/2, 1, 77 w obrębie ewidencyjnym Trojanówek; 120 w obrębie ewidencyjnym Lubowicz Wielki, 359/1, 341/3, 359/2 w obrębie ewidencyjnym Janki; 600, 601, 110, 111/1, 112/1, 604/1, 613 w obrębie ewidencyjnym Gródek oraz na działkach nr 186, 519, 193, 520, 192, 191, 178/2, 178/1, 514, 138, 569, 137/2, 137/4, 137/3, 568, 567, 136, 528, 373, 372, 371, 370, 546, 446, 558, 559, 454/1, 453, 601 w obrębie ewidencyjnym Kuczyn, gm. Klukowo.

Zawiadomienie o skompletowaniu akt w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN na działkach nr: 424/6, 424/4, 412, 434 w obrębie ewidencyjnym Klukowo-Kolonia; 16/2, 1, 77/1 i 77/2 (powstałych po podziale nieruchomości 77) w obrębie ewidencyjnym Trojanówek; 120 w obrębie ewidencyjnym Lubowicz Wielki, 359/1, 341/3, 359/2 w obrębie ewidencyjnym Janki; 600, 601, 110, 111/1, 112/1, 604/1, 613 w obrębie ewidencyjnym Gródek oraz na działkach nr 186, 519, 193, 520, 192, 191, 178/2, 178/1, 514, 138, 569, 137/2, 137/4, 137/3, 568, 567, 136, 528, 373, 372, 371, 370, 546, 446, 558, 559, 454/1, 453, 601 w obrębie ewidencyjnym Kuczyn, gm. Klukowo.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN na działkach nr: 424/6, 424/4, 412, 434 w obrębie ewidencyjnym Klukowo-Kolonia; 16/2, 1, 77/1 i 77/2 (powstałych po podziale nieruchomości 77) w obrębie ewidencyjnym Trojanówek; 120 w obrębie ewidencyjnym Lubowicz Wielki, 359/1, 341/3, 359/2 w obrębie ewidencyjnym Janki; 600, 601, 110, 111/1, 112/1, 604/1, 613 w obrębie ewidencyjnym Gródek oraz na działkach nr 186, 519, 193, 520, 192, 191, 178/2, 178/1, 514, 138, 569, 137/2, 137/4, 137/3, 568, 567, 136, 528, 373, 372, 371, 370, 546, 446, 558, 559, 454/1, 453, 601 w obrębie ewidencyjnym Kuczyn, gm. Klukowo.

28.03.2018

111.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, napowietrznej i podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz napowietrznej stacji transformatorowej na działkach nr 53, 108, 64, 52/2, 52/1, 51, 85, 88, 86, 48, 47, 46/2, 46/1, 107, 43, 42, 41/4, 41/5,41/2, 40, 75/1, 94 w obrębie ewidencyjnym Stare Warele, gm. Klukowo 

Zawiadomienie o skompletowaniu akt w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, napowietrznej i podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz napowietrznej stacji transformatorowej na działkach nr 53, 108, 64, 52/2, 52/1, 51, 85, 88, 86, 48, 47, 46/2, 46/1, 107, 43, 42, 41/4, 41/5,41/2, 40, 75/1, 94 w obrębie ewidencyjnym Stare Warele, gm. Klukowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, napowietrznej i podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz napowietrznej stacji transformatorowej na działkach nr 53, 108, 64, 52/2, 52/1, 51, 85, 88, 86, 48, 47, 46/2, 46/1, 107, 43, 42, 41/4, 41/5,41/2, 40, 75/1, 94 w obrębie ewidencyjnym Stare Warele, gm. Klukowo. 

04.04.2018

112. 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki-Wypychy w ciągu drogi gminnej, na działkach nr 413, 423, 405, 88/1, 153/1, w obrębie ewidencyjnym Wyszonki-Wypychy, gm. Klukowo

Zawiadomienie o skompletowaniu akt w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na na budowie mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki-Wypychy w ciągu drogi gminnej, na działkach nr 413, 423, 405, 88/1, 153/1, w obrębie ewidencyjnym Wyszonki-Wypychy, gm. Klukowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki-Wypychy w ciągu drogi gminnej, na działkach nr 413, 423, 405, 88/1, 153/1, w obrębie ewidencyjnym Wyszonki-Wypychy, gm. Klukowo. 

113. 

Klauzula informacyjna dotycząca RODO 

114. 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN na działkach nr: 412, 422, 423, 424/8, 392 w obrębie ewidencyjnym Klukowo-Kolonia, 184 w obrębie ewidencyjnym Trojanowo, 46/3, 46/4 46/5, 46/6, 33, 31/2, 32, 45/2, 16/2 w obrębie ewidencyjnym Trojanówek, 211/1 w obrębie ewidencyjnym Janki, gm. Klukowo. 

Zawiadomienie o skompletowaniu akt w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie linii napowietrznej i kablowej SN na działkach nr: 412, 422, 423, 424/8, 392 w obrębie ewidencyjnym Klukowo-Kolonia, 184 w obrębie ewidencyjnym Trojanowo, 46/3, 46/4 46/5, 46/6, 33, 31/2, 32, 45/2, 16/2 w obrębie ewidencyjnym Trojanówek, 211/1 w obrębie ewidencyjnym Janki, gm. Klukowo.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klukowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN na działkach nr: 412, 422, 423, 424/8, 392 w obrębie ewidencyjnym Klukowo-Kolonia, 184 w obrębie ewidencyjnym Trojanowo, 46/3, 46/4 46/5, 46/6, 33, 31/2, 32, 45/2, 16/2 w obrębie ewidencyjnym Trojanówek, 211/1 w obrębie ewidencyjnym Janki, gm. Klukowo.

115.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6.08.2010 r. o dowodach osobistych) 

116. 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) 

117.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności) 

118. 

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie dot. zatwierdzenia wysokości cen za odprowadzanie ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej  

21.06.2018 r.

119.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego dotyczące wydania decyzji nr 240/2018 z dnia 11.07.2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego o docelowej obsadzie 98,85 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę oraz budową bezodpływowego zbiornika na gnojowicę (w zabudowie zagrodowej) na działce o nr ewid. 39 położonej w miejscowości Stare Zalesie gm. Klukowo

12.07.2018 r. 

120.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego nr BI.6740.1.287.2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wydania decyzji nr 343/2018 z dnia 4.09.2018 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obory o obsadzie docelowej w gospodarstwie do 98 DJP... 

10.09.2018 r.

121.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "WSK4430C" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 21/1, 21/2, obręb ewidencyjny Klukowo-Kolonia gm. Klukowo 

Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "WSK4430C" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 21/1, 21/2 obręb ewidencyjny Klukowo-Kolonia, gm. Klukowo 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "WSK4430C" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 21/1, 21/2 obręb ewidencyjny Klukowo-Kolonia, gm. Klukowo

11.10.2018 r. 

122.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 29 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta Gminy Klukowo 

31.10.2018 r. 

123.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2017 z dnia 7.11.2017 r., polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0.4 kV do zasilania w energię elektryczną istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich, na działkach nr 188/2, 187/7, 185, 519 i 134/2 w obrębie ewidencyjnym Klukowo-Kolonia, gm. Klukowo

Obwieszczenie o skompletowaniu akt w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zmiany decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2017 z dnia 7.11.2017 r, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0.4 kV do zasilania w energię elektryczną istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich, na działkach nr 188/2, 187/7, 185, 519 i 134/2 w obrębie ewidencyjnym Klukowo-Kolonia, gm. Klukowo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zmiany decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2017 z dnia 7.11.2017 r, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0.4 kV do zasilania w energię elektryczną istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich, na działkach nr 188/2, 187/7, 185, 519 i 134/2 w obrębie ewidencyjnym Klukowo-Kolonia, gm. Klukowo

5.11.2018 r.

124.

Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym zasobów minenia komunalnego.
09.10.2018 r.

125.

Zarządzenie Nr 0050.24.2018 Wójta Gminy Klukowo z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym zasobów minenia komunalnego.
 
09.10.2018 r.

126.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 15 listopada 2018 r., znak DIT-III.7440.23.2018 o wszczęciu postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków do "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociągu Dn 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 Rembelszczyzna-granica Rp-LT (Polska - Litwa)"

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2018 r., znak DIT-III.7440.23.2018 o możliwości wypowiedzenia sie co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociągu Dn 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 Rembelszczyzna-granica Rp-LT (Polska - Litwa)"

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2019 r., znak DIT-III.7440.23.2018 o wydaniu decyzji z dnia 25 stycznia 2019 r. znak: DIT-III.7440.23.2018 zatwierdzającej opracowanie pt. "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociągu Dn 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 Rembelszczyzna-granica Rp-LT (Polska - Litwa)" oraz postanowienia z dnia 25 stycznia 2019 r., znak: DIT-III.7440.23.2018 nadającego ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

21.11.2018 r.

127.

Decyzja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf - ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Klukowo

128.

Konsultacje społeczne - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klukowo w 2019 roku

129.

Obwieszczenie Starosty Wyskomomazowieckiego dotyczące wydanej decyzji nr 35/2019 z dnia 13.02.2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany zamienny i udzielającej pozwolenia na budowę budynku ubojni trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe z separatorem tłuszczu oraz budowę zbiornika na płynne odchody zwierzęce w zabudowie usługowo - produkcyjnej, lokalizowanych na działce o nr ewid. gruntu 390/3, obręb Kuczyn, gm. Klukowo.

 

130.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak: IV.747.2.2.2019.NK z dnia 21.03.2019 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dot. budowy międzysystemowego gazociągu, realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i republiki Litewskiej wraz z infrastruktutą towarzyszącą do jej obługi, tj. gazociąg DN700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska-Litwa); w części dotyczącej jego przebiegu na terenie województwa podlaskiego, odcinek nr 2, powiaty siemiatycki i wysokomazowiecki

27.03.2019 r.

131.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak: AB-IV.747.2.2.2019.NK

29.04.2019r.

132.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr 5/2018 Wójta Gminy Klukowo z dnia 26 lipca 2018 r.,znak: IZP.6733.9.2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN na działkach na terenie gm. Klukowo

133.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „WSK4440A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 91/3 w obrębie ewidencyjnym Kostry-Śmiejki, gm. Klukowo

Obwieszczenie o skompletowaniu akt sprawy w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „WSK4440A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 91/3 w obrębie ewidencyjnym Kostry-Śmiejki, gm. Klukowo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „WSK4440A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 91/3 w obrębie ewidencyjnym Kostry-Śmiejki, gm. Klukowo

22.05.2019r.

134.

Raport o stanie gminy za 2018 rok

Informacja

31.05.2019 r.

135.

 Ogłoszenie o sprzedaży zbiornika hydroforowego

13.06.2019

136.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr: 155 i 274 obręb Kapłań, działkach nr: 1 i 2 obręb Klukowo, oraz działkach nr: 374 i 315/1 obręb Łuniewo Wielkie, gm. Klukowo.

Obwieszczenie o skompletowaniu akt w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr: 155 i 274 obręb Kapłań, działkach nr: 1 i 2 obręb Klukowo, oraz działkach nr: 374 i 315/1 obręb Łuniewo Wielkie, gm. Klukowo.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr: 155 i 274 obręb Kapłań, działkach nr: 1 i 2 obręb Klukowo, oraz działkach nr: 374 i 315/1 obręb Łuniewo Wielkie, gm. Klukowo.

137.

Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Klukowo z dnia17 czerwca 2019 r. w prawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym zasobów mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Wójta Gminy Klukowo z dnia17 czerwca 2019 r. w prawie sprzedaży w trybie przetargowym zasobów mienia komunalnego

19.06.2019r.

138.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, na docinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska Litwa)

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, na docinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska Litwa)

139.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Głównej 35 w Klukowie.

20.09.2019r.

140.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN, linii kablowej nN, budowie stanowiska słupowego nN oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, na działkach nr: 393 i 392 obręb Klukowo-Kolonia, gmina Klukowo.

Obwieszczenie o skompletowaniu akt w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN, linii kablowej nN, budowie stanowiska słupowego nN oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, na działkach nr: 393 i 392 obręb Klukowo-Kolonia, gmina Klukowo.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN, linii kablowej nN, budowie stanowiska słupowego nN oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, na działkach nr: 393 i 392 obręb Klukowo-Kolonia, gmina Klukowo.

141.

Ogłoszenie o sprzedaży zbiornika hydroforowego o pojemności 50m3 - 1szt.

15.10.2019r.

142.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym ( 0005 ) - Klukowo Kolonia, oznaczonej nr 29

23.10.2019r.

143.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Głównej 35 w Klukowie

15.11.2019

144.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Klukowo, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnej linii elektroenergetycznej SN 15kV oraz budowie stacji transformatorowej, na działkach nr ew.: 390/3, 545, 534 obręb Kuczyn oraz działkach nr ew. 387 i 360 obręb Żebry Wielkie gm. Klukowo.

Obwieszczenie o skompletowaniu akt w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Klukowo, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnej linii elektroenergetycznej SN 15kV oraz budowie stacji transformatorowej, na działkach nr ew.: 390/3, 545, 534 obręb Kuczyn oraz działkach nr ew. 387 i 360 obręb Żebry Wielkie gm. Klukowo.

145.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO

 

22.01.2020 r.

146.

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o wydaniu decyzji nr 31/2020 z dnia 11.02.2020 r. zmieniającą decyzję nr 90/2018 z dnia 12.03.2018 r. i zatwierdzającą projekt budowlany zamienny na budowę budynku produkcyjno - techniczno - socjalnego połączonego łacznikiem z istniejącym budynkiem zakładu mięsnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w zabudowie produkcyjnej), na działce nr 219/2 w miejscowości Kostry-Śmiejki, gm. Klukowo

14.02.2020 r.

147.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi publicznej gminnej Nr 108069 B Kuczyn – Gródek w m. Gródek w lok. ew. 0+182,00 – 0+278,00 w lok rob. 0+000 – 0+096,00 wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 604/1 i 413/1, obręb Gródek, gm. Klukowo.

Obwieszczenie o skompletowaniu akt w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi publicznej gminnej Nr 108069 B Kuczyn – Gródek w m. Gródek w lok. ew. 0+182,00 – 0+278,00 w lok rob. 0+000 – 0+096,00 wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 604/1 i 413/1, obręb Gródek, gm. Klukowo.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi publicznej gminnej Nr 108069 B Kuczyn – Gródek w m. Gródek w lok. ew. 0+182,00 – 0+278,00 w lok rob. 0+000 – 0+096,00 wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 604/1 i 413/1, obręb Gródek, gm. Klukowo.

19.02.2020 r.

148.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie wznowienia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dot. budowy międzysystemowego gazociągu, realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do jego obsługi, tj. gazociąg DN700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna – granica RP-LT (Polska-Litwa); w części dotyczącej jego przebiegu na terenie województwa podlaskiego, odcinek nr 2, powiaty siemiatycki i wysokomazowiecki.

24.02.2020 r.

149.

Konsultacje społeczne - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klukowo w 2020 roku

26.02.2020 r.

150.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości

08.06.2020 r.

151.

Informacja dla mieszkańców gminy

26.06.2020 r.

152.

Raport o stanie Gminy Klukowo za rok 2019

26.06.2020 r.

153.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojeowdy Podlaskiego z dnia 17.04.2019 r.

15.07.2020 r.

154

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z dnia 24 lipca 2020r.

24.07.2020r.

155

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie zawieszenia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dot. budowy międzysystemowego gazociągu, realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do jego obsługi, tj. gazociąg DN700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna – granica RP-LT (Polska-Litwa); w części dotyczącej jego przebiegu na terenie województwa podlaskiego, odcinek nr 2, powiaty siemiatycki i wysokomazowiecki.

27.07.2020 r.

156

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Klukowo, położonej w Klukowie przy ul. Głównej 35

20.08.2020r.

157

Ogłoszenie Wójta Gminy Klukowo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Klukowie przy ul. Głównej 35

16.11.2020r.

158

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach KOścielnych, stanowiącego własnoć Gminy Klukowo.

25.11.2010r.

195

Konsultacje społeczne - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klukowo w 2021 roku

14.01.2021r.

196

Zaproszenie do rokowań na sprzedaż prawa własności nieruchomości

23.02.2021r.

197

Ogłoszenie o sprzedaży zbiornika hydroforowego o pojemności  50 m3 - 1szt.

26.02.2021r.

198

Zarządzenie nr 0050.09.2021 Wójta Gminy Klukowo z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych

19.03.2021r.

199

Ogłoszenie o sprzedaży zbiornika hydroforowego o pojemności  50 m3 - 1szt.

29.03.2021r.

200

Ogłoszenie o przetargu działka 101 Pietki Żebry

23.04.2021r.

201

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego ws wydania decyzji nr 141/2021 z dnia 10.06.2021 r.Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego ws wydania decyzji nr 141/2021 z dnia 10.06.2021 r.

 15.06.2021 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Klukowo

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Uszyński

Data wytworzenia: 2017-06-29

Wprowadzający: Arkadiusz Puchacz

Data wprowadzenia: 2012-07-16

Modyfikujący: Arkadiusz Puchacz

Data modyfikacji: 2021-06-18

Opublikował: Arkadiusz Puchacz

Data publikacji: 2012-07-16